No items found.

Anmälda lag:

0

Avgifter

Alla lag- och deltagaravgifter hittar du under fliken Anmälan.

Anmälnings-/lagavgiften faktureras från Aroscupen via My Team. Den ska vara betald senast på angiven förfallodag.

Deltagaravgiften (Gästkorten) faktureras också via My Team och ska vara betald senast på angiven förfallodag.

Arrangören förbehåller sig rätten att stryka lag som inte har betalat avgifter i rätt tid.